مشتریان ما

شرکت پویش درمان گستر با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی و فروش تجهیزات پزشکی شروع فعالیت خود را از سال 89 آغاز و در سال 92 به صورت رسمی در اداره کل تجهیزات پزشکی کشور ثبت گردید. این مجموعه با تکیه بر تیم مهندسی خود نسبت به استقرار نفرات خدمات فنی در مراکز درمانی به ارائه خدمات فنی، تامین تجهیزات پزشکی و آموزشی پرداخته است و با بیش از 200 مرکز درمانی خصوصی و دولتی در سطح کشور طرف قرارداد خدمات پس از فروش می باشد.

بیمارستان فارابی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مرکز فوق تخصصی کودکان اکبر

مرکز درمانی قائم (عج)

مرکز فوق تخصصی