سیستم احضار پرستار PNC

سیستم احضار برای کاربردهای پزشکی

سیستم احضار پرستار:
 • سیستم کنترل و نمایش مرکزی همراه با اعلان صوتی شماره تخت (تعداد تخت نامحدود)
 • سوییچ شبکه RS485
 • کلید لمسی احضار پرستار سرتخت
 • شاسی زیر بالشی
 • کلید سرویس بهداشتی فشاری
 • کلید سرویس بهداشتی به همراه شاسی کششی
 • کلید کنسلی اتاق / سرویس بهداشتی
 • چراغ سردر

 

سیستم احضار پرستار گویا:
 • سیستم کنترل و نمایش مرکزی همراه با اعلان صوتی شماره تخت (تعداد تخت نامحدود)
 • سوییچ شبکه RS485
 • سیستم ارتباط صوتی دوطرفه بین پرستار و بیمار
 • کلید لمسی احضار پرستار سرتخت گویا
 • شاسی زیر بالشی به همراه میکرفن
 • کلید سرویس بهداشتی گویا
 • کلید کنسلی اتاق / سرویس بهداشتی
 • چراغ سردر

 

سیستم احضار پرستار هوشمند:
 • سیستم کنترل و نمایش مرکزی همراه با اعلان صوتی شماره تخت (تعداد تخت نامحدود)
 • سوییچ شبکه RS485
 • نرم افزار تحت ویندوز با قابلیت گزارش گیری و ذخیره سازی اطلاعات و نمایش احضار های انجام شده
 • نرم افزار تحت سیستم عامل اندروید با قابلیت گزارش گیری، ذخیره سازی اطلاعات، احضار از طریق نرم افزار و نمایش احضار های انجام شده
 • ماژول مدیریت سیستم احضار از طریق وب و یا تلفن همراه
 • سیستم ارتباط صوتی دوطرفه بین پرستار و بیمار
 • کلید لمسی احضار پرستار سرتخت گویا
 • شاسی زیر بالشی به همراه میکرفن
 • کلید سرویس بهداشتی گویا
 • کلید کنسلی اتاق / سرویس بهداشتی
 • چراغ سردر
 
سیستم اعلام کد:
 • سیستم کنترل و نمایش مرکزی کدینگ
 • تاچ پنل اعلام کدهای رنگی
 • تعداد کدهای درخواستی
 
سیستم اعلام کد بیسیم:
 • سیستم کنترل و نمایش مرکزی کدینگ بیسیم
 • تاچ پنل اعلام کدهای رنگی بیسیم
 • تعداد کدهای درخواستی
 • سیستم روتر اطلاعات
 
سیستم اعلام کد هوشمند:
 • سیستم کنترل و نمایش مرکزی کدینگ
 • ماژول راه انداز شبکه یکپارچه
 • ماژول ارسال پیامک ، سیم کارت مرکزی جهت ارتباط و فراخوانی شخص و یا گروههای بیمارستانی
 • نرم افزار تحت ویندوز یکپارچه سازی ، ذخیره سازی و گزارشگیری
 • اپلیکیشن اندروید جهت فراخوانی، مدیریت تیمهای حاظر در بیمارستان، ورود و خروج اعضا در سیستم
 • تاچ پنل اعلام کدهای رنگی
 • تعداد کدهای درخواستی
 • سیستم روتر اطلاعات