مشاوره و اجرای مراکز دیالیز

شرکت پویش درمان به عنوان یکی از اپراتور های منتخب، این فرصت را یافته است تا نسبت به سرمایه گذاری، احداث و راه اندازی مراکز دیالیز در شهرها و شهرستان ها در مناطق تحت پوشش دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی کشور اقدام نماید.

خدمات ارایه شده توسط این مجموعه شامل:

  • ساخت، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری مراکز دیالیز
  • مهم ترین اهداف راهبردی گروه خدمات درمانی سلام عبارت اند از :
  • ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت
  • ایجاد حداکثر رضایتمندی در بیماران تحت پوشش
  • استفاده از فن‌آوری در بهبود کیفیت زندگی بیماران
  • توجه ویژه به امر مدد کاری، مشاوره و تغذیه بیماران
  • اهتمام به امر آموزش ضمن خدمت همکاران و آموزش‌های لازم برای بیماران و همراهان
  • همکاری با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی و تعریف پروژه های کاربردی جهت بهبود روزافزون وضعیت بیماران

شرکت پویش درمان با مسئولیت و بهره‌مندی از دانش و تجربه برترین اساتید نفرولوژی و با تدوین و نظارت بر اجرای روند های درمانی منطبق بر آخرین یافته های علمی و پژوهشی این حوزه نقش مهمی در افزایش شاخص های کیفی، کمی و همچنین تضمین استمرار آن در مراکز راه اندازی شده خواهد داشت.